Dịch Vụ Hành Chính

Dịch Vụ Hành Chính

Trong quá trình hoạt động, với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, cùng với sự hiểu biết quy định pháp luật và mối quan hệ với cơ quan nhà nước, chúng tôi đã thực hiện nhiều thủ tục hành chính dành cho cá nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Dịch vụ hành chính là gì?

Các thủ tục hành chính chúng tôi chuyên thực hiện bao gồm: 

  • Dịch vụ nhà đất (hợp thức hoá mua, bán, chuyển nhượng…); 
  • Kê khai di sản thừa kế; 
  • Đăng ký kết hôn với người nước ngoài;
  • Tư vấn, soạn thảo và lập di chúc;
  • Xin cấp thẻ tạm trú;
  • Các thủ tục hành chính khác;
  • Chúng tôi có một quy trình thu hồi nợ chặt chẽ với tiêu chí thu hồi nợ nhanh nhất, đơn giản nhất mà không vướng mắc nhiều tới thủ tục tố tụng; dựa trên kinh nghiệm thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và tỉ lệ thành công cao.

post on: 21-09-2021