Sở Hữu Trí Tuệ

Sở Hữu Trí Tuệ

Ngày càng nhiều Doanh nghiệp ý thức và quan tâm đúng mức đến Quyền sở hữu trí tuệ, việc đăng ký Quyền sở hữu trí tuệ cũng như bảo vệ các quyền này. Trong thời gian qua, chúng tôi triển khai dịch vụ liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ để giúp Quý Doanh nghiệp hiểu/ xác lập quyền và bảo vệ hiệu quả. 

Dịch vụ liên quan sở hữu trí tuệ là gì?

Đối với dịch vụ liên quan đến “Sở hữu trí tuệ”, chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau: 

  • Tư vấn về điều kiện và tình trạng pháp lý của đối tượng đăng ký bảo hộ;
  • Tư vấn về trình tự thực hiện thủ tục;
  • Soạn thảo hồ sơ, giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục;
  • Liên hệ các Cơ quan Nhà nước để thực hiện thủ tục và nhận kết quả.

Điểm mạnh của chúng tôi là gì?

Với kinh nghiệm và mối quan hệ sẵn có trong quá trình tư vấn và thực hiện thủ tục. Chúng tôi đã giúp nhiều Doanh nghiệp bảo vệ được “tài sản” của mình trước khi phát sinh tranh chấp và an tâm trong việc xây dựng thương hiệu mà mình đang có.

Khách hàng của chúng tôi là những ai?

Các khách hàng tin tưởng và chọn An Luật thực hiện bảo vệ “tài sản” cho mình gồm có: Công ty TNHH Nghệ Thuật Cesium Entertainment, Công ty TNHH TM – SX Bao bì Mai Thư, Công ty TNHH Việt Nam Kids, Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Phượng Hoàng Á Châu, Công ty TNHH Công nghiệp Đức Tín, …

post on: 22-05-2021