Dịch Vụ Hành Chính

Dịch Vụ Hành Chính

Ngoài những dịch vụ nêu trên, chúng tôi đã hỗ trợ cho các Doanh nghiệp thực hiện những thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật. Với kinh nghiệm và mối quan hệ với Cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạt động, chúng tôi đã hoàn thành các thủ tục hành chính theo yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Dịch vụ hành chính là gì?

Dịch vụ hành chính dành cho Doanh nghiệp mà chúng tôi thực hiện gồm các thủ tục sau:

  • Thành lập Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho Doanh nghiệp trong nước và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 
  • Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận Đầu tư; 
  • Xin cấp Thẻ ABTC; 
  • Xin cấp Giấy phép lao động, thẻ Tạm trú, gia hạn Visa; 
  • Các thủ tục hành chính khác.

Điểm mạnh của chúng tôi là gì?

Thủ tục hành chính đòi hỏi tính cẩn trọng và chính xác trong hồ sơ. Khi thực hiện, chúng tôi đặt mình vào tâm thế của Doanh nghiệp. Vì thế, chúng tôi hiểu sự cần thiết và quan trọng của từng thủ tục mà chúng tôi thực hiện. Từ đó có sự lưu tâm trong việc soạn hồ sơ cũng như kết hợp với Cơ quan Nhà nước, chúng tôi đưa ra một kết quả nhanh chóng và hiệu quả. 

Khách hàng của chúng tôi là những ai?

Khách hàng điển hình của chúng tôi là: Công ty Cổ phần sách Alpha (Alphabooks), Công ty TNHH Tiếng Xưa, Công ty TNHH Việt Nam Kids, Công ty TNHH TM – SX Bao bì Mai Thư,…

post on: 22-05-2021