Thu Hồi/Thương Lượng Nợ

Thu Hồi/Thương Lượng Nợ

Thu hồi nợ - Thương lượng nợ là dịch vụ đầu tiên mà An Luật triển khai và đến nay vẫn luôn là dịch vụ điển hình trong suốt hơn 15 năm hoạt động của mình. Rất nhiều khách hàng biết đến chúng tôi qua dịch vụ này và từ sự tin tưởng đó đã tiếp tục sử dụng các dịch vụ khác của An Luật cho công việc kinh doanh của họ. Đó được xem như sự ghi nhận của khách hàng cho kết quả mà họ có được khi sử dụng dịch vụ này. 

Thu hồi nợ - Thương lượng nợ là gì?

  • Dịch vụ “Thu hồi nợ - Thương lượng nợ” được triển khai nhằm giúp Quý Khách hàng nhanh chóng thu hồi được những khoản nợ khó đòi một cách phù hợp quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi của mình mà không phải áp dụng những biện pháp “rủi ro” khác. Khi thực hiện, chúng tôi sẽ đại diện Quý Khách hàng trong suốt quá trình thương lượng, khởi kiện và thi hành án (nếu có). 

Điểm mạnh của chúng tôi là gì?

  • Chúng tôi có một quy trình thu hồi nợ chặt chẽ với tiêu chí thu hồi nợ nhanh nhất, đơn giản nhất mà không vướng mắc nhiều tới thủ tục tố tụng; dựa trên kinh nghiệm thực tế để đưa ra các giải pháp phù hợp và tỉ lệ thành công cao.

post on: 25-05-2021