Soạn Thảo/Rà Soát Hợp Đồng

Soạn Thảo/Rà Soát Hợp Đồng

Chúng tôi được đánh giá là hãng Luật nội địa có thế mạnh trong việc “Tư vấn soạn thảo và rà soát Hợp đồng” trong kinh doanh thương mại. Trong hơn 15 năm hoạt động của mình, chúng tôi đóng vai trò là đơn vị thứ ba song hành cùng hàng trăm giao dịch của khách hàng. Chúng tôi hiểu sự thành công trong giao dịch của khách hàng với đối tác của họ chính là thành công của chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa trong từng Hợp đồng mà chúng tôi soạn thảo.

Tư vấn soạn thảo và rà soát hợp đồng là gì?

Dịch vụ “Tư vấn soạn thảo và rà soát Hợp đồng” là dịch vụ mà trong đó chúng tôi hỗ trợ các Doanh nghiệp trong việc đưa những nội dung đã thỏa thuận với khách hàng vào trong Hợp đồng một cách rõ ràng nhất, đầy đủ nhất, chỉnh chu nhất và đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh giao dịch đó. Trong đó, chúng tôi kết hợp kiến thức pháp lý và kinh nghiệm của mình để dự liệu những tình huống có thể xảy ra trong giao dịch, hạn chế tối đa những tranh chấp có thể xảy ra và đảm bảo quyền lợi khách hàng một cách cao nhất trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Điểm mạnh của chúng tôi là gì?

Chúng tôi không lấy khuôn mẫu Hợp đồng từ các giao dịch nước ngoài làm chuẩn, không lấy số trang của Hợp đồng để đo độ chi tiết; không dùng những câu từ “dịch nguyên bản và khó hiểu” để đưa vào Hợp đồng. Chúng tôi soạn thảo Hợp đồng dựa trên kinh nghiệm, kiến thức pháp lý và sự am hiểu về ngành nghề và giao dịch mà khách hàng chúng tôi tiến hành. Chúng tôi dùng ngôn ngữ pháp lý với sự linh hoạt trong phạm vi cho phép để các bên trong giao dịch có thể hiểu tường tận những nội dung mà mình thỏa thuận, tránh những tranh chấp phát sinh do việc không thống nhất trong cách hiểu. 

Khách hàng của chúng tôi là những ai?

Khách hàng đã tin tưởng và chọn chúng tôi là đơn vị cố vấn cho họ trong các giao dịch của Hợp đồng như: Công ty TNHH MTV DVLH Saigontourist, Công ty TNHH Dinsen Việt Nam, Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương...

post on: 22-05-2021